Zápis ze schůze výboru TK KRNOV
ze dne 17.03.2021


Přítomni : Členové výboru : M. Přecechtěl, Ing. L. Česlík, Bc.J. Fajkus


Omluvení : J. Šulák - nemoc, J. Šišák-nemoc
Pozvaní :


Průběh:

 1. Dotace na činnost mládeže pro rok 2021 ve výši 77 760,-Kč byla Městem Krnov schválena
 2. Národní sportovní agentura – o dotaci pro rok 2021požádáno dne 7. 1. 2021
 3. Oprava střechy klubovny zatím nedokončena urgenci dokončení – M. Přecechtěl
 4. Nájemné bufetu pro rok 2021 dojednáno
 5. Bude požádán p. Barwiolek o odvoz suti před jeho objektem
 6. V případě výrazného zkrácení tenisové sezon 2021 z důvodu vládních opatření (Covid19) bude projednáno snížení členských příspěvků pro rok 2021
 7. Projednat aktualizace projektové dokumentace na „Přístavbu sociálního zařízení Tenisového klubu Krnov“ v souvislosti s možností investiční dotace NSA


Informace:

 • webové stránky klubu: www.tenis-krnov.cz
 • emailová adresa: info@tenis-krnov.cz 

                                         teniskrnov@gmail.com


Zapsal: M. Přecechtěl


Termín příští schůze: není stanoven

Zápis ze schůze výboru TK KRNOV
ze dne 26. 11. 2020

Přítomni : Členové výboru : M. Přecechtěl, Ing. L. Česlík, J. Šulák, Bc.J. Fajkus, J.Šišák

Omluvení :
Pozvaní : J. Gajdoš


Průběh:

 1. Projednáno nájemné šaten p. A. Barwiolkem pro rok 2021. (50 000,- Kč). V souvislosti s tímto nájmem byla projednána možnost pronájmu a zabudování (sítě) dvou sanitárních kontejnerů firmou Containex, se kterou vešel v jednání J. Gajdoš. Bylo konstatován, že vzhledem k ceně je v současnosti výhodnější cena nájemného p. Barwiolka. Dále byl J. Gajdošem předložen návrh na vybudování šaten formou dřevostavby. Byla dohodnuta možnost zpracování rozpočtu. (P. Burda). – J Gajdoš
 2. Byla projednána možnost objednávání a placení kurtů on-line systémem, předloženým J. Gajdošem. Ve spolupráci s L. Česlíkem se tato varianta dále bude zpracovávat. S tím související nutnost rekonstrukce webových stránek tenisového klubu.
 3. J. Fajkus vstoupí v jednání s Městem Krnov o dohodě vzájemné výměny a přenechaní pozemků. (pozemek pod kurtem č. 1 a pozemek za porostem u kurtů č. 4 a 5.
 4. O dotace na činnost mládeže pro rok 2021 bylo požádáno:
 • Město Krnov
 • Národní sportovní agentura – M. Přecechtěl
 1. V průběhu měsíce listopadu (poč. prosince) bude dokončena oprava střechy klubovny.
 2. Nutno projednat nájemné bufetu pro rok 2021 – M. Přecechtěl

 

Informace:

webové stránky klubu: www.tenis-krnov.cz

emailová adresa:         info@tenis-krnov.cz

                                     teniskrnov@gmail.com


Zapsal: M. Přecechtěl


Termín příští schůze: není stanoven

Zápis ze schůze výboru TK KRNOV 
ze dne 27. 7. 2020

Přítomni: J. Fajkus, M. Přecechtěl, Ing. Česlík , J. Šišák, J. Šulák


Výbor tenisového klubu se usnesl na rozdělení funkcí nově zvoleného výboru dne 23. 7. 2020:

Rozdělení funkcí:

Prezident:                             Fajkus Jiří, kontakt jfajkus21@gmail.com, mobil - 724159983

Ekonom:                               Přecechtěl Milan, milan.precechtel@iol.cz, mobil - 777609787

Sportovní činnost:                Šulák Jaroslav, sulak@spcnet.cz, mobil - 605521927

Technický správce:              Šišák Josef, ctxsax@tiscali.cz, mobil - 723830697

Public relations, web, FB:   Česlík Lukáš, ceslik.l@centrum.cz, mobil - 776183098

 

Zapsal: M. Přecechtěl

Termín příští schůze: není stanoven

Zápis ze schůze výboru TK KRNOV
ze dne 19.6. 2020

 

Přítomni :       Členové výboru : M. Přecechtěl, Ing. L. Česlík, J. Šulák, Bc.J. Fajkus

Omluvení :     J. Šišák   

Pozvaní :                    

 

Průběh

 

 1. Byl stanoven termín výroční členské schůze na 23. 7.2020 v 18.00 hod v klubovně TK. 

navržen a schválen program členské schůze.

 

 1. Obsazení kurtů v roce 2020 – J. Šulák

 

 1. Sepsání smluv na rok 2020 (bufet, správce, šatny, tenisová škola) – M. Přecechtěl 

 

 1. Dohodnuta oprava střechy klubovny – termín říjen 2020 (cca 100 000,- Kč) p. Marek Minár

 

 1. Projednány členské příspěvky a brigády roku 2020 – nemění se

 

 1. Byl projednán nájem šaten pro rok 2020, původní požadavek p. A. Barwiolka – 60 000,- Kč

Bylo dohodnuto 48 000,- Kč

 

 1. Proběhlo jednání na MÚ Krnov v souvislosti s vybudováním komplexního sportovního areálu 

(sokolovna, atletický stadion, bikepark, workooutové hřiště) – průchodnost vybavení

 

Vzhledem k volbě výboru na výroční členské schůzi, žádáme případné

zájemce o členství ve výboru TK o kontaktování prezidenta TK na email: teniskrnov@gmail.com

 

Informace: webové stránky klubu: www.tenis-krnov.cz

emailová adresa: info@tenis-krnov.cz

                        teniskrnov@gmail.com

 

             Zapsal: M. Přecechtěl

            Termín příští schůze: není stanoven                                                                                                                          

Zápis ze schůze výboru TK KRNOV
ze dne 4. 4. 2019

Přítomni :       Členové výboru : M. Přecechtěl, J. Šišák, J. Šulák, Bc. J. Fajkus

Omluvení :      Ing. L. Česlík   

Pozvaní :                    

           

Průběh

 

 1. Byl stanoven termín výroční členské schůze na 25. 4.2019 v 18.00 hod v klubovně TK. 

Navržen a schválen program členské schůze.

 

 1. Projednána příprava kurtů na sezonu 2019 – jsou stanoveny pověřené osoby, zajišťující harmonogram a organizaci přípravy kurtů – J. Šulák, J. Šišák.

 

 1. Byla provedena rekonstrukce čerpání vody pro postřik kurtů.

 

 1. Zahájení sezony 2019 - brigády členů od 6. 4. 2019

 

 1. Obsazení kurtů v roce 2019 – J. Šulák

 

 1. Sepsání smluv na rok 2019 (bufet, správce, šatny, tenisová škola) – M. Přecechtěl 

 

 1. Prodiskutována oprava střechy klubovny (dle financí 2019) a oprava plotu v zádní části areálu.

 

 1. Projednány členské příspěvky a brigády roku 2019 – nemění se

 

 

Informace: webové stránky klubu:  www.tenis-krnov.cz

emailová adresa:info@tenis-krnov.cz

 

           Zapsal: M. Přecechtěl

 

 

            Termín příští schůze: není stanoven

Zápis ze schůze výboru TK KRNOV
ze dne 7.4.2018

 

             Přítomni :      Členové výboru : M. Přecechtěl, J. Šišák, J. Šulák

Omluvení :     Ing. L. Česlík   

Pozvaní :                   

           

Průběh

 

 1. Byl stanoven termín výroční členské schůze na 19. 4.2018 v 18.00 hod v klubovně TK. 

Navržen program členské schůze.

 

 1. Projednána správa kurtů na sezonu 2018 – úprava v DOPP + doplnění náplně práce správce.

 

 1. Zajištění výměny krytů odvodňovacích kanálů na kurtech č. 4 a 5 – objednávka děrovaného plechu

 

 1. Výměna tlakové nádoby, popř. čerpadla pro postřik kurtů – zahrnuto do údržby 2018 dle financí

 

 1. Objednávka antuky (20 t) – M. Přecechtěl

 

 1. Zahájení sezony 2018 - brigády členů od 9. 4. 2018

 

 1. Obsazení kurtů v roce 2018 – J. Šulák

 

 1. Sepsání smluv na rok 2018 (bufet, správce, šatny, tenisová škola) – M. Přecechtěl 

 

 1. Prodiskutována oprava střechy klubovny (dle financí 2018) a oprava plotu v zádní části areálu.

 

 1. Projednány členské příspěvky a brigády roku 2018 zůstávají na úrovni roku 2017

 

 

Informace: webové stránky klubu: www.tenis-krnov.cz

emailová adresa:info@tenis-krnov.cz

 

           Zapsal: M. Přecechtěl

            Termín příští schůze: není stanoven

Zápis ze schůze výboru TK KRNOV
ze dne 26. 9. 2017

 

Přítomni :      Členové výboru : M. Přecechtěl, Ing. Česlík , J. Šišák, J. Šulák

Omluvení :        

Pozvaní :        Z. Zatloukal – nedostavil se  

           

 1. Průběh

 

 1. Byla projednána stížnost p. Zatloukala – bude zasláno vyjádření výboru TK – J. Fajkus 

 

 1. Projednána správa kurtů na a pronájem bufetu na sezonu 2018

 

 1. Zajištění výměny krytů odvodňovacích kanálů na kurtech č. 4 a 5 – J. Šišák zajistí rozpočet

 

 1. Výměna tlakové nádoby, popř. čerpadla pro postřik kurtů – zahrnuto do údržby 2018

 

 1. Byl schválen nákup antuky (20 t) – M. Přecechtěl

 

 1. Ukončení sezony 2017 – 31. 10. 2017, v případě špatného počasí dříve. 

 

Informace: webové stránky klubu: www.tenis-krnov.cz

emailová adresa:info@tenis-krnov.cz

 

           Zapsal: M. Přecechtěl

            Termín příští schůze: není stanoven

Zápis ze schůze výboru TK KRNOV
ze dne 29. 5. 2017

29.5.2017

Přítomni : Členové výboru : M. Přecechtěl, Ing. Česlík , J. Šišák, J. Šulák
Omluvení : J. Fajkus
Pozvaní :


A) Průběh
1. Byl stanovena nová cena za pronájem kurtů pro čtyřhru ve výši 240,- Kč (90 min.)
2. Projednána tvorba a obsah nových webových stránek tenisového klubu – L. Česlík
3. Projednáno zajištění výměny krytů odvodňovacích kanálů na kurtech č. 4 a 5 – J. Šišák
4. Do plánu údržby byla zahrnuta výměna tlakové nádoby, popř. čerpadla pro postřik kurtů.

 

Zapsal: M. Přecechtěl
Termín příští schůze: není stanoven

Zápis ze schůze výboru TK KRNOV
ze dne 13.4.2017

13.4.2017

Přítomni : Členové výboru : J. Fajkus, M. Přecechtěl, Ing. Česlík , J. Šišák, J. Šulák


Rozdělení funkcí:

Prezident: Fajkus Jiří, kontakt jfajkus21@gmail.com, mobil - 724159983

Ekonom: Přecechtěl Milan, milan.precechtel@iol.cz, mobil - 777609787

Sportovní činnost: Šulák Jaroslav, sulak@spcnet.cz, mobil - 605521927

Technický správce: Šišák Josef, ctxsax@tiscali.cz, mobil - 723830697

Public relations, web, FB: Česlík Lukáš, ceslik.l@centrum.cz, mobil - 776183098


Výroba nových webových stránek - osloveni web designeři (drahé) - dokončit rozpracované stránky - http://tenis-klub-krnov.webnode.cz (úkol – Česlík – do 14 dnů) - prověřit možnost objednávání kurtů přes net (úkol – J. Šišák)
Oprava plotu - hranoly již dodány - desky objednány u Stolařství-Avrat Oprava laviček - desky objednány na výměnu
Klíče od klubovny - výměna zámku (budou mít – členové výboru 5ks, Ander, správce) - Fajkus
Míče – objednány - zajištěno - objednány - možnost prodeje u správce (120,- Kč – za krabici 4 míčů – značka Wilson-US Open)
Ověření služebního telefonu - správce kurtu musí být dostupný na telefonu, prověřit formu příspěvku na volání)
Židle - potřeba 24 ks
Brigády - zaslat info členům o nutnosti realizovat brigády do 15. 5. 2017 Objednávka 6-12 ks kartáčů - zajistí nacenění a objednání J. Šulák
Tabulka – obsazenosti kurtů - zajistí J. Šulák


Zápis zpracoval: Fajkus Jiří

Zápis ze schůze výboru TK KRNOV
ze dne 13. 3. 2017

13.3.2017

Přítomni : Členové výboru : J. Fajkus, M. Přecechtěl, Ing. Burda, Ing. Česlík
Omluvení : MUDr.Škrlová,
Pozvaní :

A) Kontrola úkolů z minulé schůze
4. Úkol trvá
5. Úkol trvá
B) Průběh
1. Byl stanoven program výroční členské schůze konané dne 23. 3. 2017 v klubovně TK v 18.00 hod
Volba mandátové a volební komise
Zpráva o činnosti klubu
Zpráva o hospodaření klubu za rok 2016
Zpráva revizní komise
Návrh rozpočtu na rok 2017
Přijetí nových členů
Stanovení členských příspěvků 2017
Diskuze
Volby výboru TK
2. Projednání ceny nájmů kurtů tenisových škol v roce 2017 – cena shodná s rokem 2016
3. Projednána organizace žákovských a dorosteneckých turnajů v roce 2017
4. Schválen termín konání turnaje Dent Open 2017 na den 2. 9. 2017
Případní zájemci o práci ve výboru se mohou přihlásit na volební kandidátku prostřednictvím emailu:
teniskrnov@gmail.com


Zápis zpracoval: Fajkus Jiří
Termín příští schůze: není stanoven

Zápis ze schůze výboru TK KRNOV
ze dne 16. 2. 2017

16.2.2017

Přítomni : Členové výboru : J. Fajkus, M. Přecechtěl, Ing. Burda
Omluvení : MUDr.Škrlová, Ing. Česlík
Pozvaní :


A) Kontrola úkolů
1. S MÚ Krnov byla sepsána nájemní smlouva na pozemek pod kurtem č.1 na dobu 10 let za cenu
ročního nájemného ve výši 2 532,- Kč.
B) Průběh
1. Nové stanovy Tenisového klubu Krnov, schválené 3. 11. 2016 členskou schůzí byly řádně zaregistrovány na Krajském soudu v Ostravě.
2. Byl projednán HV roku 2016 ve výši 67 147,78 Kč.
3. Výroční členská schůze (volební) - termín stanoven na 23. 3.2017
4. Sepsání smluv o nájmu šaten, nájmu tenisových škol, nájmu bufetu a smlouvy o PP se správcem areálu TK na rok 2017 M. Přecechtěl
5. Bude svoláno jednání s panem Tichým na dodávku čerpadla J. Fajkus a P. Burda
6. Byla schválena odměna za zpracování účetnictví roku 2017.
Případní zájemci o práci ve výboru se mohou přihlásit na volební kandidátku prostřednictvím emailu:
teniskrnov@gmail.com


Zápis zpracoval: Fajkus Jiří
Termín příští schůze 9.3. 2017 v 18. 00 hod