• Sezóna v plném proudu!
    Začátkem srpna proběhne tenisový rychlukurz - více viz plánované akce

Informace

Otevírací doba kurtů

Každý den v týdnu, Po-Ne 9:00 - 20:00

Duben - Říjen

Pro veřejnost

Kurty jsou přístupné pro všechny - nečleny i širokou veřejnost.

V případě zájmu o hru kontaktujte správce - 734 324 465

Ceník


Pro platby ročních členských příspěvků (ceny viz přihláška):

č. ú. 1231281/0300

poznámka příjemci: jméno, příjmení a rok narození odesílatele

Přihláška nového člena - vyplněnou a podepsanou předejte správci

Pro nečleny jsou ceny uvedeny níže

VÝBOR

 

logo logo logo logo logo

Vytvořte si  web zdarma