Naši sponzoři a partneři se podílejí velkou mírou na provozu TK Krnov.

ZVOSKA

 Zvoska je tradiční rodinnou společností působící na území Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Poskytuje zákazníkům v gastronomii a maloobchodu komplexní dodávky v oblasti distribuce zboží. Nabízí čerstvé, chlazené, zmrazené a suché potraviny i nepotravinářské zboží. Spolupracuje s regionálními dodavateli, ale i s předními českými a světovými výrobci potravin.                                          Kontakt:                                                   www.zvoska.cz                                                 

Česká unie sportu

Česká unie sportu, z.s. je největší střešní a servisní sportovní organizace v ČR.   Hlavním posláním  je vytvářet optimální podmínky ke sportovní činnosti, která se realizuje v jejích základních organizačních článcích, tj. ve sportovních klubech, tělovýchovných jednotách a národních sportovních svazech.  Pomáhá komplexně zabezpečovat financování sportovní činnosti svých základních organizačních článků na všech výkonnostních, rekreačních, věkových či územních úrovních.

S podporou města Krnova

Strategicé cíle: podporovat rozvoj a činnost sportovních klubů, tělovýchovných jednot a školního sportu na území města  Zajistit dostatečnou výši finančních prostředků zrozpočtu města do sportu na území města (včetně podpory trenérů). Pravidelně pořádat společné setkání zástupců sportovních klubů a tělovýchovných jednot na území města s vedením města.  Podpora rozvoje sportovních a pohybových aktivit (neorganizovaného sportování) pro všechny věkové kategorie.

Tenis klub Krnov

Čekáme na text.

MŠMT

Čekáme na text.

Moravskoslezský kraj

Čekáme na text.